• NIKOLENKO PROFESSIONAL LIGHTING



 Оветлување на цела сала, осветлување на младоженска маса, дим ефекти за време на влегување и забавен дел